Berikut kami paparkan infografik fakta-fakta tentang bulan Ramaḍān yang mula ini.