Siapa KMU?

Komuniti Muslim Universal (KMU) Malaysia ialah sebuah organisasi belia, keagamaan, kemasyarakatan dan hak asasi manusia merangkumi dan menyokong nilai-nilai Al Quran seperti keadilan sosial dan kesamarataan untuk semua pada abad ke- 21. Demi mencapai Matlamat Pembangunan Lestari PBB 2030, KMU memfokuskan kepada:

1. Pencegahan dan Melawan Ekstremisme Ganas
2. Kebebasan Beragama dan Kepercayaan
3. Pendidikan Gender dan Seksualiti

Visi dan Misi KMU ialah menyuarakan dan menekankan prinsip-prinsip asas dalam al-Quran dan al-Hadith seperti kesamarataan, kasih sayang, keadilan sejagat dan kehormatan manusia supaya pada akhirnya umat Islam akan merujuk sumber-sumber tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang dinyatakan.

Kami juga berpegang pada 10 dasar utama bertunjangkan al-Quran dan al-Hadith seperti berikut:

Kami menerima sesiapa pun yang mengakui dirinya seorang Muslim. Kebenaran dan ketelusan tuntutan tersebut adalah antara individu dan Tuhan, dan ianya bukan urusan atau isu orang lain untuk menilai. Kami menjemput baik pihak yang ingin berbincang, menyebarkan dan berusaha merealisasikan nilai-nilai progresif kami seperti hak-hak asasi manusia, kebebasan bersuara dan pengasingan agama dari politik, juga kefahaman yang menyeluruh mengenai Islam.

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here