Artikel ini diambil dari bab “Syariah dan Undang-undang Keluarga Islam:

Peralihan dan Transformasi” oleh Profesor Abdullahi Ahmed An Nai’m di dalam

bukunya Undang-undang Keluarga Islam: Sumber Ilmiah Antarabangsa. Profesor

An Nai’m telah membuktikan bahawa undang-undang keluarga Islam tidak sama

dengan tuntutan Syariah sebenar. Ini disebabkan oleh undang-undang keluarga

Islam dibuat berdasarkan tafsiran dan penghakiman manusia, bukannya

berasaskan perintah dari Allah SWT. Undang-undang keluarga Islam boleh

berubah berdasarkan tafsiran baru untuk mencapai keadilan dan kesamarataan

untuk wanita Islam di dalam keluarga dan masyarakat kini.

Begitu banyak kecelaruan mengenai Syariah dan undang-undang

keluarga Islam.

Apakah undang-undang yang digunakan oleh negara-negara Islam

sebelum dan semasa proses penjajahan?

Pemahaman bagaimana undang-undang keluarga Islam dipraktikkan

pada masa ini.

Begitu banyak kecelaruan mengenai Syariah dan

undang-undang keluarga Islam

Apakah maksud Syariah?

Di dalam bahasa arab, Syariah bermaksud “cara” atau “jalan”. Ia disebut Sha-

ree-ah. Syariah bukan sistem perundangan. Secara keseluruhannya, ia ialah cara

hidup Islam seperti yang difahami oleh adat dan tafsiran terdahulu. Tarsiran ini

berasal dari abad ke-700 hingga ke-900 tidak jauh dari abad ke-632 dimana

Nabi Muhammad SAW wafat. Syariah boleh berubah mengikut keperluan umat

Islam.

Adakah Syariah merupakan “ungkapan atau perkataan Allah”?

Tidak. Syariah tidak didedahkan oleh Allah SWT. Ia berasal dari Al Quran dan

segala apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.

Sebahagian dari sumber-sumber Syariah ialah bersifat ketuhanan oleh orang

Islam seperti Al Quran. Walaubagaimanapun, Syariah dicipta oleh manusia yang

menafsir Al Quran dan percakapan juga perbuatan Nabi Muhammad SAW.

Bagaimana Syariah boleh wujud?

Untuk memahami bagaimana Syariah hadir, sejarah adalah subjek penting untuk

difahami. Nabi Muhammad SAW dikatakan lahir pada abad ke-570. Al Quran pula

diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bermula pada abad ke-610. Orang

Islam terdahulu mengikuti ajaran Al Quran dan contoh yang ditunjukkan oleh

Nabi. Jika mereka mempunyai soalan atau kegusaran, mereka akan terus

bertanya kepada Nabi. Selepas kewafatan Nabi, meraka akan bertanya kepada

keluarga baginda dan para sahabat, itu pun jika mereka mempunyai idea yang

bernas untuk memberikan jawapan. Keluarga baginda dan para sahabat selalu

bercerita mengenai perkara yang dilakukan atau disebutkan Nabi untuk

membantu mereka mencari jawapan. Penceritaan tersebut dipanggil Hadith.

Tidak berapa lama dari kewafatan para sahabat, keluarga baginda dan orang

yang mengenali baginda, manusia perlu mencari jawapan berdasarkan Al Quran

dan Hadith. Mereka mula melihat kepada corak, “pernahkah baginda

memberikan jawapan yang sama berkenaan dengan situasi yang sama?” dan

prinsip-prinsip, “Adakah Al Quran juga memberitahu supaya menjadi ihsan di

dalam situasi yang berbeza?”. Corak dan prinsip ini diletakkan di dalam satu

sistem bersama dengan hukum dari Al Quran dan Hadith. Jadi manusia boleh

mendapat jawapan kepada persoalan yang timbul. Orang yang mempunyai

tafsiran yang lama juga mengadukkan perkara-perkara lain seperti amalan-

amalan yang biasa dilakukan semenjak dari zaman mereka dan amalan-amalan

budaya dari kawasan mereka di dunia ini.

Bagaimana Syariah dipraktikkan semasa permulaannya?

Masa terus berlalu, manusia mempunyai persoalan mengenai permasalahan

baru. Ulama’ agama menggunakan Syariah untuk menyelesaikannya.

Tujuaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW

seperti baginda masih hidup. Ulama’ terdahulu memanggil tafsiran Syariah

sebagai Ijtihad.

Ia tidak boleh dinafikan bahawasanya walaupun Ulama’ adalah golongan yang

beragama dan berpelajaran, mereka masih boleh melakukan kesalahan.

Kadangkala mereka tidak bersetuju antara satu sama lain. Oleh yang demikinan,

lahirnya mazhab-mazhab Islam yang berlainan, dipanggil mazhahib.

Berbezakah Syariah dengan undang-undang Islam?

Ya. Syariah bukan sistem perundangan. Ia ialah prinsip-prinsip Islam untuk

membantu manusia mencari jawapan dan mengandungi amalan-amalan budaya

yang perlu mengikut masa tertentu dan tempat tertentu mengikut sejarah.

Pemimpin-pemimpin Islam mahu menjadikan Syariah sebagai undang-undang.

Untuk merealisasikannya, mereka harus memilih yang mana satu perlu menjadi

undang-undang. Kemudian, mereka menggunakan tafsiran Syariah untuk

menunjukkan kepada manusia yang undang-undang baharu mereka itu bersifat

keislaman. Kesannya, kita memanggilnya undang-undang Islam. Undang-undang

Islam selalunya berasal dari tafsiran Syariah oleh manusia (tafsiran Al Quran dan

Hadith). Oleh kerana tafsiran tersebut ialah tafsiran manusia undang-undang

Islam boleh membawa maksud yang berlainan mengikut zaman dan tempat yang

berbeza.

Kini, tafsiran Syariah masih dikongkong oleh peraturan tafsiran (iaitu Usul Al

Fiqh) yang diperkenalkan oleh Ulama’ sebelum abad ke-900. Lebih ramai Ulama’

sekarang menyeru Ijtihad baru untuk menyesuaikannya dengan perubahan

keperluan masyarakat Islam di zaman moden ini.

Adakah negara-negara Islam sekarang menggunakan undang-undang

Islam?

Ya dan Tidak. Kebanyakan negara-negara Islam percaya yang mereka mematuhi

Syariah di dalam hal-hal kekeluargaan tetapi Syariah bukanlah sistem

perundangan. Di negara-negara ini, mereka menggunakan sebahagian undang-

undang Islam di dalam hal-hal kekeluargaan dan selebihnya menggunakan

undang-undang berasal dari Eropah semasa penjajahan. Iran, Arab Saudi dan

sebilangan negara-negara lain mempunyai undang-undang bertunjangkan

Syariah, tetapi, kebanyakan undang-undang tersebut adalah sekular. Sedangkan

undang-undang tersebut yang datang dari undang-undang Islam berlainan dari

tempat ke tempat kerana ditafsir oleh orang yang berbeza dan orang tersebut

dipengaruhi oleh budaya mereka.

Undang-undang Islam masih diikuti oleh kebanyakan orang Islam sebagai cara

hidup bukan sebagai undang-undang, tetapi pilihan peribadi, berdasarkan

pemahaman peribadi dan kepercayaan peribadi.

Adakah semua undang-undang di negara-negara Islam berasaskan

undang-undang Islam?

Tidak. Kebanyakan negara Islam menggunakan sebahagian versi undang-undang

keluarga Islam walaupun mereka menggunakan undang-undang sekular untuk

undang-undang yang lain.

Apakah maksud undang-undang keluarga Islam?

Undang-undang keluarga Islam ialah jenis undang-undang yang merangkumi

perkahwinan, penceraian, hak penjagaan anak dan taraf wanita. Ia juga boleh

dipanggil sebagai undang-undang status peribadi orang Islam. Idea undang-

undang keluar Islam telah diperkenalkan oleh penjajah Eropah. Mereka

mengasingkan undang-undang kekeluargaan dengan Syariah kemudian

menguatkuasakannya sebagai undang-undang persekutuan mengikut model

kerajaan Eropah. Undang-undang yang lain berasal dari Eropah.

Apakah bentuk undang-undang di negara-negara Islam

sebelum dan semasa zaman penjajahan

Adakah Syariah digunakan sebagai undang-undang semasa di zaman

Nabi Muhammad SAW?

Tidak. Semasa zaman Nabi dan 150 tahun selepas kewafatannya, Syariah tidak

wujud seperti apa yang kita ada sekarang. Manusia tidak menjadikan Syariah

sebagai sistem perundangan.

Adakah masyarakat Islam pada waktu oitu dikawal oleh undang-undang

Islam?

Tidak. Di zaman awal masyarakat Islam diperintah oleh Khalifah seperti Al

Khulafa Al Rashidun (khalifah yang diberi petunjuk) dan kemudian ditadbir oleh

raja dan maharaja. Pemimpin-pemimpin ini mencampur adukkan idea Islam

dengan perundangan sekular yang telah lama wujud. Empayar Islam ini tidak

ada “undang-undang” yang kita ada sekarang, dengan kerajaan yang membuat

undang-undang mengikat semua rakyat, dengan kerajaan menguatkuasakan

undang-undang tersebut di semua kawasan. Masyarakat Islam mengaplikasikan

Syariah dengan cara yang tidak rasmi. Sedang masa berjalan, undang-undang

juga berubah. Sesetengah pemimpin Islam yang baru cuba membawakan

undang-undang yang lebih bersifat keislaman seperti mana yang mereka sendiri

fahami pada masa itu yang berkemungkinan lain dari apa yang dibawa oleh

pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Yang lain pula memperkenalkan undang-

undang sekular bertunjangkan budaya atau tujuan peribadi.

Adakah undang-undang di negara-negara Islam berubah semasa

dijajah?

Ya. Hampir kesemua negara Islam dikawal oleh Eropah iaitu negara bukan Islam.

Ini dipanggil penjajahan, negara-negara Islam dipanggil negara jajahan atau

naungan kepada negara Eropah yang mengawal mereka. Negara-negara Eropah

yang berkuasa pada masa itu ialah, Briton dan perancis yang mempunyai kuasa

menjajah. Negera-negara ini memperkenalkan undang-undang mereka dan

melaksanakannya di negara-negara Islam.

Sebelum penjajahan, orang Islam mengamalkan Syariah tetapi tidak

dikuatkuasakan oleh pemerintah. Penjajahan mengubah semua. Pengamalan

Syariah dahulu oleh masyarakat Islam digantikan dengan undang-undang

Eropah yang sudah maju. Jadi ia mudah untuk pemerintah untuk

menguatkuatkuasakannya.

Contohnya, sebelum penjajahan, pihak-pihak di dalam kes perundangan akan

memilih mazhab yang mereka mahu untuk dijadikan rujukan. Mereka juga akan

memilih hakim (Qadi) yang mahir dalam mazhab tersebut dan mewakili mereka.

Mereka memberikan kuasa kepada hakim untuk membuat keputusan. Mereka

tahu bahawa keputusan yang telah dibuat berdasarkan apa yang mereka percaya

dan menerima kesahihan keputusan tersebut. Semasa pemerintahan penjajah,

pilihan terdahulu tidak lagi ada. Kod undang-undang Eropah dicipta dan

digunakan oleh pemerintah mengikut kuasa mereka. Rakyat tidak ada pilihan

untuk memilih mazhab yang mereka mahu dan hakim yang mereka mahu

bertanyakan.

Ini telah terjadi di dalam semua bidang perundangan, tetapi sedikit berbeza di

dalam undang-undang kekeluargaan yang sepatutnya dipakai oleh Syariah. Di

dalam kes kekeluargaan, pemerintah memilih prinsip Syariah tertentu untuk

dijadikan undang-undang berdasarkan kecenderungan atau keutamaan mereka

sendiri. Kadangkala, pemerintah mencampuradukkan pendapat yang berlainan

dari Ulama’ yang berlainan untuk dijadikan undang-undang walaupun tidak

dipersetujui oleh Ulama’ sebagai sah.

Selepas kemerdekaan, orang Islam terus mempraktikkan Syariah sebagai sistem

perundangan seperti yang mereka telah lakukan di waktu penjajahan. Kesannya,

undang-undang keluarga Islam sama seperti undang-undang Eropah di waktu

penjajahan. Pemerintah Islam menggunakan taktik, “undang-undang ini ialah

dari Islam” untuk menarik rakyat supaya menerima sistem yang mereka cipta.

Zaman Awal

Peraturan/Unda

ng-undang yang

dibuat oleh…

Islam

Nabi Muhammad

SAW

Para Sahabat RA

Pemimpin Islam

terawal

Sebelum

Penjajahan

Khalifah Kuasa Penjajahan Pemerintah

Semasa

Penjajahan

Peranan Syariah Bukan sebagai

undang-undang,

tetapi amalan

peribadi yang

sukarela.

Syariah yang

wujud sekarang

tidak pun wujud

pada zaman ini.

Pemerintah

menggunakan

Syariah untuk

menghalalkan

perbuatan mereka

dan mengekalkan

mereka dalam

kekuasaan.

Undang-undang

dipilih

Penjajah tidak

mengamalkan

undang-undang

Syariah.

Peranan

undang-undang

Islam

Membimbing

manusia di dalam

banyak perkara

dalam kehidupan

melalui

pengabdian

kepada Islam dan

aspek-aspek lain

yang ditekankan

oleh pemerintah.

Peranan

undang-undang

sekular

Undang-undang

adat dan amalan

biasa masyarakat

yang wujud

sebelum zaman

Nabi Muhammad

SAW dikekalkan.

berdasarkan

pilihan mereka

sendiri.

Kadangkala

undang-undang

tersebut mengikut

satu mazhab atau

bercampur

mazhab.

Undang-undang

Islam digunakan

untuk sesetengah

perkara,

manakala

mahkamah

sekular

menguruskan

perkara yang lain.

Apabila dua

sistem

bergabung,

Ulama’ Islam

kadangkala

memberikan

pendapat kepada

hakim sekular.

Undang-undang

yang telah wujud

dan amalan-

amalan tertentu

diselia oleh

pelbagai aspek

praktikal di dalam

masyarakat.

Undang-undang

Islam dibenarkan

untuk menyelia

kehidupan

kekeluargaan.

Kebanyakan

undang-undang

berasal dari

undang-undang

sekular di negara

penjajah.

Wujudkan mahkamah sekular di negara-negara Islam sebelum dijajah?

Ya. Mahkamah sekular wujud di zaman Umaiyah (Abad ke-661 hingga ke-750)

dan di zaman Abasiyah (sekitar abad ke-750). Mahkamah sekular ini

merangkumi isu-isu praktikal negara, sementara Syariah berurusan dengan

perkara keagamaan termasuk undang-undang kekeluargaan. Seterusnya, dua

sistem ini bergabung menjadi satu sistem, yang mana hakim sekular merujuk

Ulama’ Islam jika perlu. Ulama’ Islam atau mufti boleh menawarkan fatwa

berdasarkan tafsiran dari Syariah. Hakim sekular juga boleh menggunakan fatwa

di dalam pemutusan sesuatu perkara.

Adakah penjajahan mengakibatkan perubahan pada sistem perundangan

di negara-negara Islam?

Ya, tetapi bukan kesemuanya. Di zaman 1800-an, kuasa penjajah telah mencipta

mahkamah sekular, terutamanya untuk berurusan dengan kes-kes sivil dan

jenayah menggunakan undang-undang penjajah. Di negara yang dijajah,

undang-undang Islam dan sekular sering ditukar dengan undang-undang

penjajah yang baru. Akhirnya, undang-undang Islam menjadi lebih kecil skopnya

dan hanya tertumpu pada undang-undang kekeluargaan.

Pemahaman bagaimana Undang-undang keluarga Islam

digunakan pada zaman ini

Bolehkan sistem perundangan Islam kini menuntut yang ianya berasal

dari Syariah?

Tidak. Negara-negara Islam sekarang mengaplikasikan undang-undang yang

berasal dari tafsiran dan penghakiman manusia walaupun ia dipanggil “undang-

undang Islam”. Ini kerana beberapa sebab:

● Syariah ialah sistem keagamaan yang berbentuk moral, bukan sistem

perundangan

● Apabila negara-negara tertentu menuntut bahawa mereka menggunakan

undang-undang Islam, seperti di dalam undang-undang keluarga Islam,

mereka hanya boleh melaksanakannya dengan pemilihan tafsiran dari

Syariah oleh pemerintah mereka. Sesetengah undang-undang dipilih

daripada yang lain kerana mengikut keutamaan pemerintah atau undang-

undang tersebut boleh membantu agenda politik pemerintah tersebut.

Kesannya, ia tidak boleh diandaikan berasal dari Syariah dari mazhab

tertentu.

● Undang-undang meminta manusia untuk melakukan perkara tertentu,

tetapi Al Quran tidak pula memaksa pengikutnya dalam hal keagamaan.

Islam memberikan kebebasan untuk memilih di antara pendapat-pendapat

yang berbeza itu, dan pilihan itu haruslah dilakukan oleh individu. Kerana

di dalam Islam, hanya individu yang bertanggungjawab di atas pilihan

mereka di hadapan Allah SWT.

Wujudkah masalah jika menggunakan undang-undang Islam di dalam

perkara-perkara tertentu sahaja, seperti undang-undang keluarga

Islam?

Ya. Syariah sama ada dipanggil undang-undang Islam atau tidak, mengandungi

tanggungjawab agama yang perlu diamalkan dengan sukarela. Jika kerajaan

menguatkuasakan Syariah sebagai undang-undang, orang Islam akan hilang

peluang untuk berbeza pendapat dan sejak mereka tidak lagi ada peluang untuk

memilih, merea akan hilang ganjaran dari Allah untuk memilih perkara yang

terbaik. Penguatkuasaan dari kerajaan menggalakkan hipokrit (menyatakan atau

melakukan sesuatu, walhal percayakan yang lain) dan merampas kebebasan.

Masalah lain ialah Syariah terdiri dari prinsip-prinsip yang syumul. Syariah

mengambil kira perkara kehidupan yang lain, dari pekerjaan ke ibadah, dari

kehidupan dalam masyarakat ke kehidupan dalam keluarga, semuanya

bersangkut-paut. Untuk mempraktikkan Islam di dalam sebahagian sahaja

perkara menyebabkan Islam menjadi cacat. Contohnya, panduan Syariah

mengenai sokongan terhadap wanita yang telah bercerai berasal dari hubungan

perundangan dan kemasyarakatan antara manusia di zaman tertentu. Undang-

undang yang mengawal hubungan perundangan dan kemasyarakatan berubah

pada abad yang lalu. Jadi, jika ia dipraktikkan, ia akan menjurus kepada masalah

yang serius kerana hubungan tersebut telah pun berubah, yang boleh

membahayakan wanita dan keluarga. Keputusannya juga jauh dari keadilan yang

diajar oleh Nabi Muhammad SAW.

Contohnya, Syariah menganggap bahawa lelaki bertanggungjawab menyara

wanita dalam keluarga, termasuk adik-beradik perempuan yang telah bercerai

dan belum berkahwin. Kini, undang-undang tidak lagi meletakkan

tanggungjawab itu kepada lelaki. Ini telah menyebabkan ketidakadilan dan

percanggahan dalam Islam, jika wanita yang telah bercerai tidak ditanggung

oleh bekas suami di sesetengah tempat dan tidak boleh bekerja.

Wujudkah manusia yang menolak perubahan undang-undang

kekeluargaan di negara-negara Islam?

Ya. Undang-undang keluarga telah digunakan sebagai tiket untuk menawarkan

pemimpin yang beragama atau alim. Jadi pemimpin-pemimpin yang alim ini

tidak akan menolak undang-undang sekular melibatkan bisnes atau riba’ (di

dalam perbankan dan pinjaman). Penjajah telah mengawal semuanya kecuali

undang-undang keluarga. Sedangkan, pemimpin-pemimpin Islam menyerahkan

bidang ini kepada Ulama’ untuk meneruskan keamanan dan mendapatkan

sokongan padu politik. Di atas alasan yang demikian, undang-undang keluarga

Islam telah menjadi simbol kepada identiti orang Islam. Walaupun undang-

undang keluarga Islam tidak adil kepada wanita, untuk setengah orang Islam,

mengubahnya akan menyebabkan kehancuran Islam. Percaturan ke atas

undang-undang keluarga Islam telah menjadi percaturan ke atas orang Islam.

Bukannya apa yang betul dan apa yang salah dan apa yang benar-benar Islam.

Adakah status wanita terkesan dengan politik di negara-negara Islam?

Ya. Kerana undang-undang keluarga Islam telah menjadi simbolik dan digunakan

untuk menampilkan perbezaan antara kumpulan. Manusia telah menggunakan

status wanita sebagai contoh apa yang mereka percaya, contohnya: memaksa

wanita untuk memakai tudung, memaksa mereka untuk tidak memilih atau

membiarkan mereka untuk memilih; memberikan hak kepada wanita untuk

mengundi atau memberikan hak mengundi kepada lelaki sahaja; menyediakan

sekolah untuk kanak-kanak wanita, membenarkan kanak-kanak perempuan

untuk masuk ke sekolah dwi gender, atau melarang kanak-kanak perempuan

daripada ke sekolah. Sesetengah pihak membidas dengan mengatakan gerakan

kesamarataan wanita perlu dihentikan. Sesetengah pihak pula mengatakan

undang-undang keluarga Islam tidak boleh ditinggalkan kerana ramai yang

menggunakannya. Sebahagian lagi mengatakan ia perlu ditinggalkan untuk

menjadikan masyarakat Islam lebih adil untuk semua. Kedua-dua hujah ini

masih lagi mempunyai kesalahan kerana menganggap undang-undang keluarga

Islam sekarang sama dengan Syariah dan Islam yang sebenar. Walhal, itu

semua ialah interpretasi manusia.

Bolehkah negara-negara Islam sekarang menggunakan Syariah yang

berasal dari interpretasi manusia sebagai undang-undang?

Tidak. Mereka tidak patut berbuat demikian. Ini disebabkan oleh beberapa

faktor:

1. Syariah ialah panduan untuk kehidupan yang lebih bermoral dan

bertanggungjawab. Ia merangkumi hubungan dengan Allah SWT dan

manusia. Sudah tentu ia bersifat luwes atau fleksibel, padahal undang-

undang tidak bersifat begitu.

2. Syariah tidak memberikan semua benda untuk mewujudkan sistem

perundangan yang sempurna.

3. Negara-negara Islam sekarang berdiri di atas sistem Eropah. Ia telah

memberi kesan dari sudut politik, ekonomi dan sosial. Dengan

menggunakan sistem yang ada ini, mereka boleh turut serta dalam urusan

kebangsaan dan antarabangsa di dalam perjanjian hak asasi manusia,

bank dunia dan perdagangan dunia. Sesetengah perjanjian seperti

perjanjian hak asasi manusia memantulkan prinsip atau ajaran Al Quran

dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi perbezaannya hanyalah ia diaplikasikan

di bawah kapasiti undang-undang antarabangsa dan bukannya di bawah

Islam. Apatah lagi, perjanjian-perjanjian ini bersifat mengikat walaupun

ada seksyen yang bercanggah dengan Syariah. Jika orang Islam ingin

menolak sistem dunia dan sistem Eropah ini untuk hidup sepenuhnya di

dalam Syariah, mereka perlu mengubah dari sistem kerajaan ke

halangahalangan politik yang wujud. Seterusnya, menjauhkan lagi umat

Islam dari dunia yang lain dari segi ekonomi dan politik.

Jika kerajaan tidak mempraktikkan undang-undang Islam, tidakkah

orang Islam makin jauh dari Islam?

Tidak. Undang-undang Islam sekarang bukan Syariah. Sama ada kerajaan

mempraktikkan undang-undang Islam atau tidak, individu yang perlu

mempraktikkan Islam mengikut kefahaman mereka mengenai Syariah bukan

dengan paksaan dari kerajaan. Jadi pilihan mereka tidak dipaksa oleh undang-

undang. Sebaliknya, dibimbing oleh kepercayaan. Masyarakat di zaman terawal

tidak hidup di dalam sistem perundangan Syariah, tetapi mereka masih lagi

diterima sebagai orang Islam yang terbaik dari generasi-generasi yang datang

selepasnya. Pilihan mereka dibimbing oleh kepercayaan bukannya ketakutan

diambil tindakan. Malah sekarang Islam telah berkembang di negara-negara

yang tidak mempunyai sejarah Islam dan tidak mempunyai kerajaan yang

mendakwa mereka ialah Islamik.

Adakah ruang untuk kehendak manusia di dalam Islam?

Ya. Ada hadith Nabi yang mengatakan, “semua perbuatan akan dinilai

berdasarkan niat, dan setiap individu akan diberikan ganjara atau dipersalahkan

berdasarkan niatnya”. Kehendak manusia dan kebebasan untuk memilih ialah

asas kepada semua tanggungjawab agama. Itulah sebab mengapa orang gila

dan kanak-kanak tidak dianggap “bertanggungjawab” dalam Islam. Menurut

sumber Islam, kehendak manusialah yang membezakan dengan manusia dengan

makhluk-makhluk yang lain. Kehendak manusia boleh membimbing manusia

kepada pilihan yang bermoral, sama ada undang-undang tersebut menuntut atau

melarang pilihan tersebut.

Dalam Islam, manusia yang memilih untuk membuat perkara yang bermoral

akan diberikan ganjaran oleh Allah berbanding manusia yang tidak ada pilihan.

Al Quran mengajar tidak ada paksaan sama sekali di dalam agama! Jadi

manusia tidak wajar untuk dipaksa (undang-undang atau paksaan fizikal) untuk

mengikuti apa-apa bahagian dari islam. Dengan paksaan, secara langsung akan

merampas pilihan manusia dan menghalang mereka dari mendekati Allah

berdasarkan pilihan dan kepercayaan mereka.

Adakah manusia memainkan peranan dalam undang-undang?

Ya. Tanpa kebebasan kehendak, tidak akan ada tanggungjawab. Tiada siapa

yang akan dipersalahkan atau diberikan ganjara berdasarkan perbuatan mereka.

Kehendak manusia ialah tunjang kepada semua aspek undang-undang.

● Undang-undang wujud untuk menghalang atau mengecilkan kehendak

manusia

● Pemimpin akan menggunakan kehendaknya ketika membuat undang-

undang

● Pemimpin akan menggunakan kehendaknya ketika memilih bagaimana

untuk menguatkuasakan undang-undang

● Pemimpin akan menggunakan kehendaknya ketika menafsir undang-

undang

● Manusia akan menggunakan kehendak mereka ketika memutuskan sama

ada untuk mematuhi atau tidak mematuhi undang-undang

Peranan kehendak manusia ialah sebab mengapa Syariah berbeza dari negara ke

negara Islam.

Adakah keperluan untuk mengubah undang-undang keluarga Islam di

negara-negara Islam?

Ya. Sesetengah orang mempertahan undang-undang ini walaupun ianya salah di

mata Syariah. Walhal ini salah. Undang-undang Islam sekarang tidak boleh

dipanggil Syariah. Mempraktikkan Syariah yang telah diubah dan mempraktikkan

hanya sebahagian darinya menyebabkan masalah sosial seperti isu hak asasi

manusia. Undang-undang kekeluargaan di negara Islam perlu dipandu oleh polisi

sosial yang adil dan oleh prinsip-prinsip Islam yang tidak mencacatkan Al Quran.

Untuk maklumat lanjut tentang topik yang berkaitan, sila rujuk:

● Islamic Family Law in a Changing World: A Global Resource Book, ed.

Abdullahi Ahmed An-Na’im. Zed Books. 2002.

● Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and

International Law. Abdullahi Ahmed An-Na’im. Syracuse University Press.

1990.

● Islam and the Secular State: Negotiating the Future of Sharia. Abdullahi

Ahmed An-Na’im. Harvard University Press. 2008.