JEMPUTAN UNTUK MENULIS! KEMPEN #KEBERSAMAAN

KMU menjemput semua penulis  berbakat, yang berminat untuk menghantarkan penulisan mereka. Ini adalah bersempena kempen #Kebersamaan & #Togetherness yang diadakan secara dalam talian untuk mempelbagaikan wacana ilmiah secara positif dan kritikal mengenai hubungan antara kaum dan agama di Malaysia. Sila pilih salah satu topik bertema dan ikut kriteria penulisan seperti di bawah:


Tarikh Hantar    : 12 Ogos 2020
Topik Bertema  : “Kebebasan Agama 101”  

Latar Belakang  : Topik ini bertujuan untuk menerokai konsep-konsep yang wujud dalam isu hak kebebasan beragama dan selok-belok kompleks yang wujud dalam hubung kaitannya dengan kaum dan etnik di Malaysia daripada sudut pandang undang-undang, falsafah, teologi, sosiologi, politik, dan lain-lain. Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan beragama dalam perspektif yang lebih luas dan bagaimanakah ianya berkait dengan kaum serta etnik? Apakah ertinya  untuk mempunyai hak kebebasan agama dalam negara berbilang kaum dan etnik? Apakah amalan terbaik mengenai hak kebebasan beragama yang wujud pada peringkat antarabangsa yang boleh dipelajari dan dicontohi oleh rakyat Malaysia?


Tarikh Hantar    : 12 September 2020
Topik Bertema  : “Hala Tuju Hubungan Antara Agama dan Kaum Selepas 63 Tahun Kemerdekaan”  

Latar Belakang  : Topik ini bertujuan untuk mengupas perkembangan (kemajuan dan kemerosotan) yang ada pada isu hak kebebasan beragama di Malaysia daripada aspek sejarah, sosiologi, undang-undang dan dasar negara bersempena dengan Hari Kemerdekaan pada bulan Ogos. Adakah Malaysia yang berbilang kaum dan agama merupakan sebuah ideal yang hanya wujud pada masa lampau sahaja? Bagaimana Malaysia boleh menunjukkan kemajuan dan contoh yang baik kepada masyarakat dunia pada isu-isu berkenaan hubungan antara agama dan kaum.


Tarikh Hantar    : 12 Oktober 2020
Topik Bertema  : “Risiko Kebencian Antara Agama dan Kaum Pasca-Wabak Covid-19”  

Latar Belakang  : Dengan mengambil kira wabak berskala global yang berlaku pada hari ini, wujudnya peningkatan ucapan kebencian yang berlaku secara mendadak khususnya di laman atas talian seperti media sosial yang menyasarkan kumpulan etnik, kaum dan agama tertentu. Bagaimanakah penggunaan media sosial secara tidak beretika telah menyumbang kepada permasalahan ini dan apakah cara yang beretika dalam menggunakan media sosial?  Bagaimanakah caranya untuk mengurangkan risiko ucapan kebencian yang berpotensi untuk menarik pendapat umum yang bersifat regresif dan seterusnya merealisasikan diskriminasi terhadap kumpulan kaum, etnik dan agama tertentu?


Tarikh Hantar    : 12 November 2020
Topik Bertema  : “Dialog Antara Agama dan Kaum Pemangkin Kesefahaman dan Kedamaian”  

Latar Belakang  : Walaupun Malaysia merupakan sebuah negara yang bermasyarakat majmuk, dialog antara agama bukanlah satu amalan yang menjadi kebiasaan dan ianya sering dilabel dengan stigma buruk oleh sesetengah masyarakat. Kadangkala ia dijadikan sebagai satu ruang untuk menukar agama orang lain, berbanding ruang tersebut digunakan untuk mencari persefahaman bersama, memanusiakan ‘yang lain’ dan sebagai jambatan kepada  penyatuan semua. Bagaimanakah caranya untuk kita menjadikan dialog antara agama sebagai satu kebiasaan dengan cara yang lebih bermakna walaupun wujudnya cabaran-cabaran tertentu? Apakah cara yang sesuai untuk menerapkan mesej-mesej yang dikongsi bersama yang terdapat dalam setiap agama seperti keamanan, hidup bersama secara damai dan kemanusiaan dalam kehidupan seharian?


Tarikh Hantar    : 12 Disember 2020
Topik Bertema  : “Peranan Pemimpin Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Hak Beragama”  

Latar Belakang  : Para pemimpin agama dan institusi keagamaan mempunyai kuasa eksekutif yang luas serta kepercayaan di mata masyarakat. Mereka selalunya dikritik kerana melanggar hak asasi manusia, dilihat sebagai tidak bersifat inklusif terhadap golongan minoriti agama dan kaum. Jadi,  bagaimanakah mereka boleh mengambil peranan yang penting untuk mempromosikan prinsip anti-diskriminasi dan kesamarataann kaum dan agama? Bagaimanakah caranya untuk kita mencontohi amalan-amalan terbaik dalam isu hak kebebasan beragama dengan melihat kepada negara-negara bermajoriti Muslim lain? Dalam kata lain, apakah cara yang terbaik untuk kita menambah baik amalan sedia ada?

KRITERIA PENGHANTARAN :

 1. Anda bebas menulis mengikut cara tersendiri. Bentuk penulisan yang pelbagai boleh digunakan, daripada penulisan beranekdot atau berbentuk pengalaman yang diperoleh secara langsung sehinggalah penulisan berbentuk separa akademik dalam pelbagai disiplin teologi, falsafah, undang-undang, politik, sosiologi, dan lain-lain berdasarkan kepada topik bertema pilihan anda (lihat jadual di atas). 
 2. Sekiranya anda memilih untuk menulis tentang pengalaman secara langsung tentang diri anda ataupun individu yang lain, anda digalakkan untuk menyertakan gambar ataupun bentuk visual lain untuk menggambarkan pengalaman tersebut dengan lebih jelas.
 3. Jemputan ini terbuka kepada kesemua rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang kaum, agama dan jantina.
 4. Anda hanya boleh menulis dalam lingkungan 700 sehingga 1000 patah perkataan.
 5. Penulisan anda perlu mengikut format: 12 points, Times New Roman, 1.5 spacing.
 6. Sekiranya anda memilih untuk menggunakan nota kaki di dalam penulisan anda, lebih-lebih lagi pada penulisan berbentuk separa akademik, sila nyatakan dalam turutan yang berikut: nama pengarang, tahun, tajuk dan pautan penerbitan.
 7. Anda bebas menulis dengan menggunakan samada Bahasa Malaysia atau Inggeris.
 8. Penulisan anda hendaklah memenuhi syarat keaslian, ditulis dengan baik dan berdasarkan kepada topik bertema bulanan yang diberikan.
 9. Penulisan anda perlulah memenuhi format dokumen Microsoft Word (.doc ataupun .docx) sahaja.
 10. Sekiranya anda berhasrat untuk menghantar gambar lain yang kami amat galakkan, sila lampirkan bersama penulisan anda dan juga hantarkan kepada kami dalam format .jpg ataupun .png sebagai lampiran emel.
 11. Penghantaran hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup topik bertema yang anda pilih ( lihat jadual di atas). 
 12. Emelkan penulisan anda kepada salam@kmumalaysia.org dengan subjek emel, PENULISAN #KEBERSAMAAN [NAMA ANDA] [BULAN KEPADA TOPIK BERTEMA PILIHAN ANDA] dan sila tuliskan bersama butiran anda seperti nama anda, organisasi, emel dan nombor telefon.
 13. Sekiranya kami menerbitkan penulisan anda, pihak KMU akan menghubungi anda dan anda akan dibayar sebanyak RM 100 untuk sebuah penulisan. 
 14. KMU Malaysia mempunyai hak untuk menyunting dan menerbitkan penulisan anda dalam laman web kami, platform media sosial yang lain dan dalam laman web pihak ketiga, dan pihak kami akan memberikan kredit kepada anda selaku penulis asal.