Pendidikan Agama Inklusif Mampu Mencegah Pemikiran Ekstrem

JAKARTA / 21-23 November 2018: Pihak Komuniti Muslim Universal (KMU) telah dijemput untuk menghadiri sebuah bengkel anjuran CONVEY Indonesia [1] bertajuk “Regional