JEMPUTAN UNTUK MENULIS!

KMU menjemput anda para penulis yang berbakat, mempunyai minat dan bersifat ingin tahu untuk menhantarkan penulisan. Ini adalah bersempena kempen #Kebersamaan & #Togetherness yang diadakan secara atas talian untuk mempelbagaikan wacana ilmiah secara positif dan kritikal mengenai hubungan antara-kaum dan antara-agama di Malaysia.

Tarikh Topik Tematik Latar Belakang
12 Ogos 2020 Hak Kebebasan Agama 101  Topik ini bertujuan untuk menerokai konsep-konsep yang wujud dalam hak kebebasan beragama dan selok-belok rumit yang wujud dalam hubung kaitnya dengan bangsa dan etnisiti di Malaysia daripada sudut pandang undang-undang, falsafah, teologi, sosiologi, politik, dll. Apakah yang dimaksudkan dengan hak kebebasan beragama dalam perspektif yang lebih luas dan bagaimanakah ianya berkait dengan bangsa serta etnisiti? Apakah ertinya  untuk mempunyai hak kebebasan agama dalam negara berbilang bangsa dan etnisiti? Apakah amalan terbaik mengenai hak kebebasan beragama yang wujud pada peringkat antarabangsa yang boleh dipelajari dan dicontohi oleh rakyat Malaysia?
12 September 2020 Arah Tuju Hubungan Antara Agama dan Kaum Selepas 63 Tahun Kemerdekaan di Malaysia Tujuannya adalah untuk mengupas mengenai perkembangan (kemajuan dan kemerosotan) yang ada pada hak kebebasan beragama di Malaysia daripada apek sejarah, sosiologi, undang-undang dan dasar negara bersempena dengan Hari Kemerdekaan Malaysia pada bulan Ogos. Adakah Malaysia yang berbilang kaum dan agama merupakan sebuah ideal yang hanya wujud pada masa lampau sahaja?
12 Oktober 2020 Risiko Kebencian Antara Agama dan Kaum Pasca-COVID-19 Dengan mengambil kira pandemik berskala global yang berlaku pada hari ini, wujudnya peningkatan yang tinggi pada ucapan kebencian yang berlaku di dalam talian, menyasarkan beberapa kumpulan etnik, bangsa dan agama. Bagaimanakah penggunaan media sosial secara tidak beretika telah menyumbang kepada permasalahan ini dan apakah cara yang beretika dalam menggunakan media sosial?  Bagaimanakah caranya untuk mengurangkan risiko ucapan kebencian yang berpotensi untuk menarik pendapat umum yang bersifat regresif dan seterusnya merealisasikan diskriminasi terhadap beberapa kumpulan bangsa, etnik dan agama? 
12 November 2020 Dialog Antara Agama dan Kaum Pemangkin Kesefahaman dan Kedamaian  Walaupun Malaysia merupakan sebuah negara yang bermasyarakat majmuk, dialog antara agama bukanlah satu amalan yang menjadi kebiasaan dan ianya dilabel dengan stigma buruk oleh masyarakat. Pada beberapa keadaan, ia dijadikan sebagai satu ruang yang digunakan untuk menarik seseorang untuk menganut agama mereka. Daripada ruang tersebut digunakan untuk mencari persefahaman bersama, meletakkan sifat kemanusiaan kepada ‘mereka yang lain’ dan menghubungkan halangan manusia dalam satu ruang yang menyatukan manusia. Bagaimanakah caranya untuk kita menjadikan dialog antara agama sebagai satu norma baik dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara yang lebih bermakna walaupun wujudnya pelbagai halangan? Apakah cara yang sesuai untuk menerapkan mesej-mesej persamaan yang terdapat dalam setiap agama seperti keamanan, kewujudan bersama dan kemanusiaan dalam kehidupan seharian?
12 Disember 2020 Peranan Pemimpin Negara dan Masyarakat dalam Melindungi Hak Beragama Para pemimpin agama dan institusi keagamaan mempunyai kuasa eksekutif yang luas serta legitimasi pada pandangan masyarakat. Mereka selalunya dikritik kerana tidak mendukung nilai-nilai hak asasi manusia, dilihat sebagai tidak bersifat inklusif kepada golongan minoriti agama dan bangsa. Walau bagaimanapun, mereka boleh mengambil satu peranan penting untuk mempromosikan prinsip tidak-berdiskriminasi dan persamaan kepada semua bangsa dan agama? Bagaimanakah caranya untuk kita mencontohi amalan-amalan terbaik dalam hak kebebasan beragama dengan melihat kepada negara-negara lain yang majoritinya merupakan penganut agama Islam? Apakah cara yang terbaik untuk rakyat Malaysia menambah baik amalan sedia ada?  

Kriteria Penulisan:

 1. Anda bebas menulis mengikut cara tersendiri. Bentuk penulisan yang pelbagai boleh digunakan, daripada penulisan beranekdot atau berbentuk pengalaman yang diperoleh secara langsung sehinggalah penulisan berbentuk separa-akademik dalam pelbagai disiplin teologi, falsafah, undang-undang,  politik, sosiologi, dll. Berdasarkan kepada topik tematik pilihan anda. 
 2. Sekiranya anda memilih untuk menulis tentang pengalaman secara langsung tentang diri anda ataupun individu yang lain, anda digalakkan untuk menghantarkan gambar ataupun bentuk visual yang lain untuk menggambarkan pengalaman tersebut.
 3. Jemputan ini terbuka kepada kesemua rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang bangsa, agama dan jantina.
 4. Anda hanya boleh menulis dalam lingkungan 700 sehingga 1000 patah perkataan.
 5. Penulisan anda perlu mengikut format: 12 points, Times New Roman, 1.5 spacing.
 6. Sekiranya anda memilih untuk menggunakan nota kaki di dalam penulisan anda, lebih-lebih lagi pada penulisan berbentuk semi-akademik, sila nyatakan dalam turutan yang betul: nama pengarang, tahun, tajuk dan pautan penerbitan.
 7. Anda bebas memilih untuk menulis menggunakan samada Bahasa Malaysia atau Inggeris.
 8. Penulisan anda hendaklah memenuhi syarat keaslian, ditulis dnegan baik dan berdasarkan kepada topik tematik bulanan yang diberikan.
 9. Penulisan anda perlulah memenuhi format dokumen Microsoft Word (.doc ataupun .docx) sahaja.
 10. Sekiranya anda berhasrat untuk menghantarkan gambar anda (amat digalakkan), sila lampirkan bersama penulisan anda dan hantarkan kepada kami dalam format .jpg ataupun .png sebagai lampiran emel.
 11. Penghantaran hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup topik tematik yang anda pilih (sila rujuk jadual di atas). 
 12. Emelkan penulisan anda kepada salam@kmumalaysia.org dengan subjek emel, PENULISAN #KEBERSAMAAN [NAMA ANDA] [BULAN KEPADA TOPIK TEMATIK PILIHAN ANDA] dan sila tuliskan bersama butiran maklumat anda dalam kandungan emel yang memperincikan nama anda, organisasi, emel dan nombor telefon.
 13. Sekiranya kami memilih untuk menerbitkan penulisan anda, pihak KMU akan menghubungi anda dan anda akan dibayar sebanyak RM 100 untuk satu penulisan. 
 14. KMU Malaysia mempunyai hak untuk menyunting dan menerbitkan penulisan anda dalam laman web kami, platform media sosial yang lain dan dalam laman web pihak ketiga, dan pihak kami akan memberikan kredit kepada anda selaku penulis asal.

Share This Story, Choose Your Platform!